onsdag 17 september 2008

Telefonpolicy

Samtal inom riket (ej betalnummer): Obegränsat 
Sms inom riket: Obegränsat 
MMS: Bekostas inte av företaget 
Blocket, Tunnelbana och övriga betaltjänster: Bekostas inte av företaget 
Data inom landet: Obegränsat vid behov inom arbetet. Stäm av med Hans om du 
har behov att detta. (säg därefter till ekonomiavdelningen om du önskar detta så kan 
de ordna med flat rate) 
Telefoni till och i utlandet: Försök att använda Skype, Ichat eller liknande så 
mycket det går. Ring med förnuft till och i utlandet. Arbetssamtal ok. Privata samtal bekostas inte av 
företaget. 
Data i utlandet: Bekostas inte av företaget. Kan användas i undantagsfall om det 
kan kopplas till projekt i efterhand. 
Fysisk telefon: Alla får en arbetstelefon till en maxkostnad av 3000 SEK (ink moms). 
Vill man ha en dyrare telefon dras mellanskillnaden på lönen. 
Skulle telefonen gå sönder betalar banken för en ny telefon. 
Alla kostnader som inte bekostas av företaget men som ändå utnyttjas på 
arbetstelefonen kommer att dras på lönen. 

Inga kommentarer: